Σύνδεση/Εγγραφή
elen

Κλειστό Γυμναστήριο Θραψανού

Βρίσκεται κεντρικά στον οικισμό Θραψανού στην ίδια δημοτική έκταση με τις αθλητικές εγκαταστάσεις . Η Α’ φάση κατασκευής του Κλειστού Γυμναστηρίου έχει ολοκληρωθεί, ενώ για την ολοκλήρωση του αναμένεται άμεσα η υπογραφή της σχετικής εργολαβικής σύμβασης, που υλοποιείται και χρηματοδοτείται από πόρους του Π.Δ.Ε. .

Το έργο βρίσκεται στη φάση της συμβασιοποίησης του και περιλαµβάνει την αποπεράτωση του Κλειστού Γυµναστηρίου Θραψανού . Η πρώτη φάση του κτιρίου έχει αποπερατωθεί . Με το παρών έργο προβλέπονται όλες οι οικοδοµικές εργασίες (τοποθέτηση µεταλλικού φέροντα οργανισµού και στέγης, η πλήρωση του χώρου µε όλες τις απαραίτητες εργασίες (µικής έκτασης χωµατουργικών, οπλ. σκυροδέµατα, τοιχοποιίες, επιχρίσµατα, πλαγιοκαλύψεις, κουφώµατα, ξυλουργικά-µεταλλουργικά, επενδύσεις, µονώσεις, επιστρώσεις, χρωµατισµοί) καθώς και οι Η/Μ εργασίες (ύδρευση, αποχέτευση, πυρασφάλεια, κλιµατισµός/αερισµός, ηλεκτρικά, αλεξικέραυνο, µετάδοση φωνής & δεδοµένων, σύστηµα ραδιόφωνου – τηλεόρασης, σύστηµα ασφάλειας, µεγαφωνική εγκατάσταση).Γράψτε το σχόλιο σας

espa
Share This