Σύνδεση/Εγγραφή
elen
ekklhsies-monasthria-kastelliou-elekklhsies-monasthria-kastelliou-el

Ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Σμάρι

Ο μονόχωρος καμαροσκέπαστος ναός του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται λίγο έξω από το Σμάρι, μέσα στον ομώνυμο κάμπο ανάμεσα σε αμπελώνες. Αποτελεί την αρχαιότερη εκκλησία του οικισμού και χρονολογείται, βάση κτητορικής επιγραφής στο βόρειο τοίχο του Ιερού, το 1320-1321. Η σημερινή εξωτερική του όψη οφείλεται σε ένα σύνολο νεότερων επεμβάσεων που αλλοίωσαν την αρχική του μορφή, ενώ εσωτερικά, το μεγαλύτερο μέρος του πλούσιου εικονογραφικού του διάκοσμου, καλύφθηκε με επιχρίσματα.

Οι τοιχογραφίες στο ανατολικό τμήμα του ναού, από το χέρι δύο ζωγράφων, είναι οι μόνες σωζόμενες. Σύμφωνα λοιπόν με το καθιερωμένο εικονογραφικό πρόγραμμα, η Πλατυτέρα καταλαμβάνει το τεταρτοσφαίριο της αψίδας του Ιερού, ενώ το Ιερό Μανδύλιον καθώς και τμήματα του Ευαγγελισμού διακρίνονται στο μέτωπο του τόξου. Οι εικόνες αυτές αντανακλούν τα παλαιολόγια πρότυπα και αποδίδονται σε ικανό ζωγράφο, πράγμα που δεν ισχύει για εκείνον που φιλοτέχνησε το εσωράχιο του τόξου, με τις προτομές Αγίων σε μετάλλια.Γράψτε το σχόλιο σας

espa
Share This